Příjmy ze samostatné činnosti (OSVČ)

Posted on

Příjmy jako osoba samostatně výdělečně činná

Základ daně se obecně rovná rozdílu mezi výnosy a daňově uznatelnými náklady (v reálné výši nebo stanovenými paušální částkou ve výši 30%, 40%, 60% a 80% přijatých příjmů).

Příjmy z cizích zdrojů

Příjmy českých daňových rezidentů plynoucí z činností samostatně výdělečné činnosti nebo jiných příjmů neuvedených výše jsou zdanitelné v České republice.

Podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mohou být tyto příjmy ze zahraničních zdrojů rovněž zdaněny v zahraničí. Podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění může být daň zaplacená v zahraničí připsána na základě příslušné české daně, nebo může být příjem osvobozen od postupu z celkového českého daňového základu.