Kapitalové příjmy

Posted on

Zisky plynoucí z prodeje akcií jsou obecně zdanitelné v České republice. To by mělo být potvrzeno případ od případu v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění a jiným typem kapitálového příjmu.