Příjmy z dividend

Posted on

Dividendy vyplácené českým subjektem

Dividendy získané od českého subjektu zpravidla zdanějí 15% paušální daňovou sazbu u zdroje v době platby a nepodléhají žádné další dani.

Dividendy vyplácené zahraničním subjektem

Výnosy ze zahraničních dividend přijaté českými daňovými rezidenty podléhají daňové sazbě ve výši 15% v České republice.

Podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění může být daň zaplacená v zahraničí připsána na českou daň až do výše stanoveného Smlouvou o zamezení dvojího zdanění. To by mělo být stanoveno případ od případu v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Příjmy ze zahraničních dividend přijaté českými daňovými nerezidenty nejsou zdanitelné v České republice.