Příjmy z úroků

Výnosy z úroků z českých bank / finančních institucí

Úroky získané z běžných účtů nebo vkladů od českých bank nebo finančních institucí jsou zpravidla zdaněny zdrojem 15% paušální sazby daně bankou nebo finanční institucí v době platby a nepodléhají další dani. Čeští daňoví nerezidenti mohou požádat v české bance nebo finanční instituci, aby nedodržely tuto daň při prokázání svého statutu zahraniční daňové rezidence.

Úrokové výnosy získané ze zahraničí

Zahraniční výnosy z úroků obdržené českými daňovými rezidenty podléhají sazbě 15% v České republice. Takový zahraniční zájem je zpravidla zdanitelný pouze v České republice, tzn. Zahraniční daň (pokud nějaká) obdržená ze úrokoů v zahraničí nemůže být připsána proti české dani. To by však mělo být stanoveno případ od případu v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění.