Příjmy z pronájmu

Příjmy z pronájmu

Příjmy z pronájmu z nemovitého majetku nacházejícího se v České republice jsou zdanitelné v České republice. Daňový základ se rovná příjmu sníženému o daňově uznatelné náklady.

Příjmy z pronájmu nemovitostí, které se nachází v zahraničí

Příjem obdržený českými daňovými rezidenty z nemovitého majetku mimo území České republiky je zdanitelný v České republice. Daňový základ se rovná příjmu sníženému o daňově uznatelné náklady.

Podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mohou být příjmy z nemovitostí umístěných v zahraničí zdaněny také v zemi, kde se nemovitost nachází. Podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění může být daň zaplacená v zahraničí připsána na základě příslušné české daně nebo příjmy z pronájmu mohou být osvobozeny od postupu z celkového českého daňového základu.

Ztráty z pronájmu mohou být uplatněny proti příjmům mimo zaměstnání obdrženým ve stejném zdaňovacím období nebo proti výnosům z pronájmu nebo jiných nezaměstnaných v následujících pěti zdaňovacích obdobích.