Příjem ze zaměstnání

Daňová povinnost se vypočítává z daňového základu (tzv. "super hrubý příjem z pracovního poměru"), který je stanoven jako hrubý příjem zaměstnance zvýšený o příspěvky zaměstnavatele z příspěvků českého sociálního a zdravotního pojištění ("SSHI"). Zaměstnavatelský příspěvek SSHI činí 34% hrubého důchodu zaměstnance až do výše maximálního ročního příjmu, který podléhá příspěvkům České asociace státních občanů, 1 355 136 Kč za rok 2017.